Biografie

   
CV

Naam:
:Bezoekadres:

Telefoon:
Email:
Website:

Bart Top
Nieuwezijdsnieuws: Nieuwezijdsvoorburgwal 101

06 513 608 68
topolino@xs4all.nl
www.barttop.nl

 
1 Journalistiek

Boek : Religie en verdraagzaamheid, tien gesprekken over tolerantie in een extreme tijd. Uitgeverij Ten Have, 2005.

Publicaties onder meer in : de Volkskrant; Trouw; NRC-Handelsblad; Vrij Nederland, Onze Wereld; NG-Magazine; HBO-Journaal, de Helling, Bijeen.

Artikelen in de volgende boeken:
Media en allochtonen, SDU 2000
Islam, de woede en het Westen. Bulaaq, 2001
De kunst van het kiezen, RKS, Phenix Foundation, Boekmanstichting 2003
Stigma Marokkaan, Forum 2003
Kunsten in beweging, Sdu 2004

Naar een interculturele journalistiek; Aksant/Miramedia 2007

Journalistieke banen
Interim-eindredacteur Socialisme en Democratie, Wiardi Beckmanstichting 2006 en 2007

Oprichter en eerste hoofdredacteur Contrast, weekblad over de multiculturele samenleving.
Eindredacteur Nieuwsblad Migranten, nieuwsblad op het gebied van het minderhedenbeleid.
Redacteur Nieuwsblad Migranten
Redacteur Opmaat, nieuwsbrief ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (voorheen WVC)
Wekelijkse columnist bij Radio Noord-Holland
Eindredacteur Afdruk, maandblad over anti-racisme

Eindredactie boeken
Migranten in het Europa van de Burger , Nederlands Centrum Buitenlanders 1990
Een nieuwe Uitdaging, In- en doorstroom van allochtone studenten in het hoger onderwijs , Nederlands Centrum Buitenlanders, Utrecht, 1994
Hollandse Contrasten , essaybundel dr Ruben Gowricharn, FORUM 1997
Media en Migranten, Inventarisatie van onderzoek in Nederland , Nederlandse Vereniging van Journalisten, 1998

Adviezen bladformule
Nieuwsbrief Terre des Hommes; Stadsnieuws (Amsterdam), MI (Rotterdan)

2 Organisatie, voorzitten en deelname aan debatten

Debatten kunst en diversiteit voor de Rotterdamse Kunststichting (organisatie)
Debatten beeldvorming minderheden in de media voor projectbureau Migranten en Media van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (organisatie)
Debat medianetwerk Rotterdam 2001 Erasmus-project Rotterdam Culturele Hoofdstad (organisatie)
Debat Kunst en 11/9 voor theater Lux, Nijmegen (voorzitten)
Debat Amerikaanse cultuurjournalisten voor SICA (voorzitten)
Debat Oosteuropese cultuurjournalisten voor SICA (voorzitten)
Debat over multiculturele kunst in Boymans van Beuningen i.h.k.v. Unpacking Europe (deelname)

3 Advisering en training

Voorzitter Raad voor Cultuur, Commissie Intercultureel mrt 2003 - mrt 2007
Presentaties en workshops over kunst en diversiteit in onder meer Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Brussel.
jurylid Phenix Essayprijsvraag 2003

Advies diversiteitsbeleid in de kunst Amersfoort 2007

4 Bestuurlijke activiteiten

Vicevoorzitter Adviesraad Diversiteit en Integratie Amsterdam 2006 - heden Bestuurslid SAVAN 2008 tot heden

Bestuurslid On File, organisatie van/voor vluchtelingenjournalisten 1997 tot 2001
Bestuurslid Werkgroep Migranten en Media van de NVJ 1987 tot 1995
Algemeen Bestuurslid Anti Discriminatie Overleg namens de Federatie Nederlandse Vakverenigingen 1991 tot 1996
Internationale activiteiten op het gebied van media en minderheden.
Spreker
op internationale conferenties in Brussel, London, Solingen, Helsinki, Stockholm, Wenen, Mantova, Amsterdam en Bilbao

5 Studies

2003/2004

Training Professioneel Adviseren, VNO/NCW De Baak
Post-HBO-cursus Eindredactie, olv Kees Schaepman, (v.h. Vrij Nederland)

1994

Post-HBO-cursus Het Grote Verhaal
olv Aukje Holtrop (v.h. Vrij Nederland)

1991

Doctoraalstudie Algemene Taalwetenschap. Specialisaties: sociolinguistiek tweede-taal verwerving en semantiek. Bijvak Italiaanse taal- en letterkunde

1978 tot 1984

Eindscriptie: Op de rand van racisme, een kwestie van semantiek?

1975 tot 1978 Studie Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, kandidaatsfase.