Cultuur

 
 

Kwaliteit en diversiteit in de kunst

Is de kunst nu in crisis of niet? In elk geval is er veel in beweging. De teloorgang van de westerse canon en de komst van kunstenaars met diverse culturele achtergronden maakt critici en beoordelaars onzeker: is het wel mogelijk kwaliteit te beoordelen, als er zoveel diversiteit is?

Ook binnen uw werk, uw organisatie of instelling zullen dit soort vragen leven. Dat is natuurlijk afhankelijk van de positie en de interne situatie van uw organisatie, van uw missie. Maar niemand kan er helemaal om heen.

Juist omdat de situatie bij elke kunstinstelling of fonds weer anders ligt, starten onze workshops en trainingen bij uw eigen visie en beleid op het gebied van de selectie van kwaliteit. Zo kunnen we op maat de bestaande praktijk evalueren en nieuwe inzichten bieden voor kunstbeoordeling in een situatie met een grote diversiteit aan kunstuitingen . Dat leidt uiteindelijk tot: transparante keuzes, kwaliteit weer centraal in de beoordeling en minder weerstand tegen diversiteit.

Het aanbod

1)  Een presentatie van het model ‘Kwaliteit en diversiteit in de kunst' gebaseerd op het gelijknamige essay van Shervin Nekuee en Bart Top.
Deze presentatie bevat altijd een oefening met enkele relevante cases uit de kunstwereld.

Doelgroep:
- commissieleden, programmeurs, opleiders etc. van verschillende   sectoren/disciplines
- in company: fondsen, kunstinstellingen, kunstonderwijs

Omvang: 90 minuten
Kosten: op aanvraag

2)  Een workshop ‘Kwaliteit en diversiteit in de kunst'
Deze workshop gaat dieper in op het model en bevat verschillende uitgebreide cases als oefenstof

Doelgroep:
- commissieleden, programmeurs, opleiders etc. van verschillende   sectoren/disciplines
- in company: fondsen, kunstinstellingen, kunstonderwijs etc.

Omvang: een dagdeel
Kosten: op aanvraag

3) Quick scan + training ‘Kwaliteit en diversiteit in de kunst'
Dit houdt in:
•  Scan bestaande procedures op papier
•  Twee interviews bestaande procedures in de praktijk
•  Inventarisatie globale stand van zaken
•  Selectie in overleg met de partner van enkele geschikte, bestaande cases uit eigen
   praktijk, op basis van eigen vragen
•  Uitvoeren training op maat
•  Evaluatie en aanbevelingen ten aanzien van missie en concretisering daarvan.

Doelgroep:
Fondsen, kunstinstellingen, kunstonderwijs. Uitsluitend in company
Omvang: in overleg
Kosten: op aanvraag

Wat kan een traject ‘ Kwaliteit en diversiteit in de kunst' u opleveren?
Transparante keuzes
Kwaliteit weer centraal
Minder weerstand tegen diversiteit

Uitgevoerde workshops/presentaties (deels in samenwerking met Laurien Saraber, expert op het terrein van podiumkunsten en diversiteit):
•  Netwerk CS in het kader van de Estafette in het Paard van Troje, 27 november 2003
•  Theater Instituut Nederland (TIN) tijdens De Dynamiek van het verschil, februari 2004
•  Ministerie van OCW, afdeling algemeen cultuurbeleid, april 2004
•  Tilburg, theater De Vorst, juni 2004
•  Groningen, Groninger Museum, september 2004
•  Theaterschool Amsterdam, januari 2005

Voor meer informatie: topolino@xs4all.nl 

   
Terug naar overzicht Cultuur