Rechten gebruikers

 
  De gebruiker mag:
het werk kopiëren, verspreiden, tonen en op- en uitvoeren, onder de volgende voorwaarden:
Naamsvermelding
De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden.
Niet-commercieel
De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken.
Geen Afgeleide werken
De gebruiker mag het werk niet bewerken.

- Bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden.
- De gebruiker mag uitsluitend afstand doen van een of meerdere van deze voorwaarden met voorafgaande toestemming van de rechthebbende.

Het voorgaande laat de wettelijke beperkingen op de intellectuele eigendomsrechten onverlet.

Dit is de vereenvoudigde (human-readable) versie van de volledige licentie.
Voor verdere informatie zie Creativecommons