Media

   
 
Mediatrainingen - Module productie en professionaliteit

Inleiding
Aankomende journalisten hebben dikwijls moeite met de codes en de attitude die horen bij samenwerken in een team.Op basis van mijn multiculturele expertise, media- ervaring en met behulp van de methodes die ik heb ontleend aan de cursus Professioneel adviseren van De Baak, heb ik een module productie en professionaliteit ontwikkeld.

Doelgroep:
  - scholen voor journalistiek
  - lokale, regionale en landelijke jongerenzenders
  - instroomprojecten allochtone journalisten

Hieronder staat een samenvatting van de module.

Module productie en professionaliteit

Doelen:
  • leren omgaan met situaties waarin er sprake is van wisselende functionele
     verantwoordelijkheden (binnen of buiten duidelijke hiërarchische verhoudingen)
  • reageren op kritiek
  • leren geven van open feedback
  • leren letten op verschillende interventieniveaus: op inhoud, op procedure, op
    interactie en hij en op gevoel.

Werkwijze:
  • Oefenen met stijlen van interventies op basis van eigen cases.
aantal deelnemers: minimaal 4, maximaal 6 per module (bij meerdere trainers kan dit aantal verdubbelen).

Opzet van de module

Persoonlijke intake
• Gesprek van 45 minuten per deelnemer.

Training
Twee dagdelen (bij voorkeur twee middagen, bv van 14.00 uur tot 17.00 uur)
Met onder meer een introductie en uitleg over vier interventieniveaus;
3 cases van totaal 45 minuten
Evaluatie en consequenties voor de praktijk

Een uitgebreide versie is op aanvraag beschikbaar via topolino@xs4all.nl.

 
Terug naar Media overzicht
 
  top