Activiteiten en aanbod

 
  Bart Top, media cultuur diversiteit heet mijn bedrijf. Het is een naam die berust op een schat aan ervaring en vaardigheden en een kwalitatief hoogstaand en divers netwerk.

Uitdaging
Mijn belangrijkste werkterrein is de dialoog over de multi-etnische, diverse samenleving. Ik beschouw de succesvolle omslag naar deze nieuwe samenleving als één van de grote uitdagingen van deze nog jonge eeuw (ex aequo met de milieuproblematiek).
Twee sectoren staan daarbij centraal: media en cultuur.

Mijn manier van werken
Ik kies voor een persoonlijke werkwijze. Dat wil zeggen dat ik werk vanuit enthousiasme, zodat ik met mijn volle energie aan het project kan werken. Daarbij hecht ik meer aan inhoud dan aan vorm, meer aan drive dan aan procedures – zonder de verhoudingen uit het oog te verliezen. Mijn motto is: ten dans! Bewegen en laten bewegen.

Enkele opdrachtgevers

Bureau Parkstad; Bureau Barel; Fonds BKVB: Coalitie Culturele Instellingen Haarlem; Tijdschrift Eutopia; Empowament, Amsterdam; Internationaal Festival Es-Terni (It); Fonds FAPK; Fontys Hogeschool Tilburg; Gemeente Amersfoort; KoersNieuwWest; Kunstenfestivaldesarts; Netwerk CS; MiraMedia; Ministerie Cultuur, Jeugd Sport en Media (B); Mediafonds: Ministerie OCW; Expertisecentrum cultuureducatie Mocca; Podium Mozaïek; Promotiekamer Universiteit Tilburg; Phoenix Foundation; Raad voor Cultuur; Rast; RU Nijmegen; SICA; School of Media, Zwolle; TM; Theatergroep Stout; Theateropleiding Amsterdam; Vlaams Theater Instituut; Uitgeverij Van Gennep; Uitgeverij Ten Have; Wiardi Beckmanstichting.

Media
Op het gebied van media vervul ik verschillende rollen.

Allereerst heb ik ruime ervaring met het organiseren van trainingen, workshops en discussiebijeenkomsten op het terrein van journalistiek over de multiculturele samenleving en journalistieke opleidingen.
Daarnaast kan ik opdrachtgevers helpen bij het ontwikkelen van een bladformule. Dat heb ik onder andere gedaan voor Contrast, Terre des Hommes,en de gemeente Amsterdam.
Bovendien heb ik veel achtergrondartikelen en essays geschreven over beeldvorming in de media van minderheden, in het bijzonder van moslims. Daar geef ik ook lezingen over. Geregeld geef ik gastcollege bij ondermeer de Tilburgse journalistieke faculteit en recent bij de KUN.
Tenslotte schrijf ik ook nog regelmatig voor verschillende media, variërend van opiniestukken en columns, tot reportages, interviews en beschouwingen.

Cultuur
Diversiteit in kunst en cultuur is een ander speerpunt. Vanuit mijn kennis van verschillende kunstsectoren, media, podiumkunsten. beeldende kunst en lletteren, ben ik in staat ontwikkelingen te schetsen en beleid te entameren.
Als voormalig voorzitter van de commissie Intercultureel Cultuurbeleid van de Raad voor Cultuur (2003-2007) ben ik intensief betrokken bij diversiteit in het kunstbeleid. Lokale, nationale en internationale projecten vloeien hier uit voort, bijvoorbeeld workshops in België en Italië. Maar ook adviezen en projecten voor overheden en culturele instellingen in bijvoorbeeld Haarlem, Amersfoort en Amsterdam.
Zelfstandig of in samenwerking met andere experts uit mijn netwerk geef ik trainingen en workshops over kwaliteit en diversiteit in de kunst.
Het essay “kwaliteit en diversiteit in de kunst”, dat ik samen met Shervin Nekuee schreef, kwam zelfs in het parlement ter sprake en leverde onder meer de bouwstof voor bovengenoemde trainingen. Daarnaast beschik ik over een groot aantal showcases, voorbeelden van kunstwerken met tal van interessante achtergronden. Een geweldige basis voor een gedachtewisseling over diversiteit in de kunst.

Competenties
Mijn brede scala aan activiteiten, brengt een aantal algemene competenties met zich mee:

1) brainstorm. Is het nodig om met nieuwe ideeën te komen op het gebied van media, cultuur en/of diversiteit, dan heeft u aan mij in een redactie of denktank een flitsende ideeënmachine.

2) het voorzitten van openbare of besloten bijeenkomsten. Mijn ervaringen op dit gebied variëren van het voorzitten van een bijeenkomst van een Hindoestaanse zelforganisatie over euthanasie, tot grote-zaaloptredens in De Balie, Lux en Nieuwspoort, waar ik bijvoorbeeld een maand na 11-9 een debat voorzat over de rol van de media, met onder andere de hoofdredacteuren van het Journaal en De Telegraaf en zo’n 150 deelnemers (waaronder veel jonge moslims). Daarnaast heb ik bijeenkomsten in de kunstsector voorgezeten, onder andere Engelstalige forums met buitenlandse cultuurjournalisten.

3) organisatie van congressen, forums en debatten.

4) verslaglegging. Gedegen, helder en desgewenst origineel.

5) eindredactie, - en correctie.

Deze website geeft tal van voorbeelden van artikelen, activiteiten en producten. Reacties daarop stel ik zeer op prijs.

 
  top